HET BOEK

Zure Bommen & Bonbons: het allereerste handboek om theater te maken met mensen met een verstandelijke beperking werd op 22 november 2018 in Het Nieuwe Warenhuis Alkmaar gelanceerd. Het boek (inclusief de educatieve kaartenset) kost €35,00. Bestellen? Stuur een mail naar info@kiemtheater.com dan nemen wij contact met je op voor de verdere afhandeling.

Zure Bommen & Bonbons is geschreven voor jou als enthousiasteling die wél een opleiding binnen het sociale domein, maar geen drama- of theateropleiding heeft gevolgd, en ondanks dat tóch heel graag met je groep aan de slag wil gaan met drama. Het boek neemt je mee langs reeksen verrassend leuke oefeningen die leiden tot een voorstelling. Of niet. Want met de komst van dit boek is het belangrijkste dat er een theatermethodiek en spelvormen beschikbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat iedereen aan de hand van dit handboek heel ver komt in het neerzetten van kwalitatieve drama-activiteiten. Omdat wij zelf zoveel plezier beleven aan theatermaken met deze doelgroep en zien wat de toegevoegde waarde is voor zowel de spelers als het publiek, willen wij het graag toegankelijker maken. Nu cliënten geïntegreerd in de wijk wonen bieden wij een heel concreet hulpmiddel om sociale tools te ontwikkelen die de persoonlijke intergratie succesvol te ondersteunen en daarmee de verbinding, inclusie en empowerment vergroten. 


Nog niet overtuigd van het belang van theater voor mensen met een beperking?

Kiem Theater:

  • Investeert in de theatrale zeggingskracht van de spelers; denk aan het verbeteren van de verbale en non-verbale communicatie, expressie en de verbeelding, waardoor ook situaties in het dagelijks leven meer diepgang krijgen.
  • Werkt aan de persoonlijke vorming door het versterken van eigenwaarde;
  • Bevordert de sociale vaardigheden van de spelers;
  • Verbreedt de belevingswereld van de spelers;
  • Geeft een eerlijke beeldvorming een kans en zodoende het publiek een eerlijke en originele kijk terug op de samenleving en draagt zodoende bij aan een meer inclusieve samenleving.